امروز تولد کوروش کبیر است، مردی که 2564 سال پیش به انسان بودن افراد احترام می گذاشت.